Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

Warszawa 05.02.2014r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego uprzejmie informuje, że dnia 27 marca 2014 r (czwartek), w Zajeździe ROZDROŻE, 99-416 Nieborów, Nieborów 163c, o godz. 10.15 rozpocznie się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego udziału w Walnym do dnia 14 marca 2014 r. telefonicznie, biuro Stowarzyszenia +48501552889 lub mailowo biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

Proponowany PORZĄDEK OBRAD Walnego Zgromadzenia Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego w Nieborowie 27 marca 2014r.

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2013, wykonania planu finansowego i budżetu za 2013 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013.
 9. Dyskusją nad tematami zawartymi w pkt. 7,8.
 10. Podjęcie uchwał nad udzieleniem absolutorium władzom Stowarzyszenia tj. Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej PSP.
 11. Wybór nowych władz Stowarzyszenia – Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki.
 12. Uchwała w sprawie nadania członkostwa honorowego (Janiak Stanisław).
 13. Przedstawienie planu działania na rok 2014 przez nowy zarząd.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Barbara Zawadzka

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego

ul. Etiudy Rewolucyjnej 48, 02-643 Warszawa

KRS 0000163556 NIP 118-142-98-58

tel. +48501552889, tel/fax +48228348460

www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl

biuro@stowarzyszeniefuneralne.pl

O nas