Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Nowy sposób na pochówek - Pogrzeb Anonimowy

Nowy sposób na pochówek - Pogrzeb Anonimowy

Wzbudzając niezwykle wiele kontrowersji, anonimowe pogrzeby zyskują w Europie coraz większą popularność, stopniowo wypierając tradycyjne pochówki.

Rytuał tradycyjnego chowania bliskich sięga czasów starożytnych. To wtedy zmarli grzebani byli zgodnie z powszechnie przyjętym w danej kulturze zwyczajem. Obecnie w dobie XXI wieku i cywilizacji zachodniej powszechnie przyjętą praktyką jest pożegnanie zmarłego w trakcie uroczystej ceremonii, a następnie złożenie jego ciała do grobu, który potem może być odwiedzany przez bliskich zmarłego. W ostatnich latach pojawił się jednak nowy obrzęd, który ma szansę wyprzeć dotychczas obowiązującą tradycję: anonimowe pogrzeby.

Rodząca się nowa świecka tradycja

Popularność zyskana w kwestii anonimowych pogrzebów obecnie zyskuje na wadze w zachodniej i północnej Europie, szczególnie w Niemczech, dokąd zwyczaj ten przywędrował ze Skandynawii pod koniec lat 80.

Podstawowa różnica między tradycyjną a omawianą alternatywną formą pochówku jest to, że prochy zmarłego po nabożeństwie zakopywane są w nieznanym nikomu, z wyjątkiem grabarzy, miejscu i zakrywane są jedynie ziemią lub głazem. Ciała nie odprowadza kondukt żałobny, na prowizorycznym grobie nie ma miejsca na pomnik, znicze ani kwiaty.

Taniej, znaczy lepiej...

U naszych zachodnich sąsiadów moda na anonimowe pogrzeby jest podyktowana rosnącymi kosztami, jakie ponosi rodzina zmarłego organizując tradycyjny pochówek. Średnio koszt pogrzebu wynosi na dzień dzisiejszy w Niemczech blisko 2500 euro, ale w skrajnych przypadkach może sięgnąć nawet 12000 euro. Z tego powodu wiele osób decyduje się pochować swoich bliskich na łące, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów związanych z zakupem nagrobka, trumny i miejsca na cmentarzu, a tym samym całkowitą cenę pogrzebu znacznie obniżając.

Decyzję o anonimowym pogrzebie niektórzy podejmują już za życia. Dotyczy to szczególnie osób starszych, które nie chcą po śmierci stać się ciężarem dla bliskich oraz osób samotnych.

Póki co, można jedynie przypuszczać, że rosnąca w takim tempie moda na opisane wyżej pochówki, będzie się nadal rozprzestrzeniać obejmując swym zasięgiem inne państwa w Europie, a potem na całym świecie.

O nas