Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Dla kogo odszkodowanie?

Dla kogo odszkodowanie?

Komu należy się odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym?, czyli odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia. Polisa odpowiedzialności cywilnej (OC) jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego, na mocy którego zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ekonomiczne skutki wyrządzonych osobom trzecim szkód. Ograniczenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń stanowi tzw. suma gwarancyjna, która obecnie wynosi 1,5mln euro dla szkody na mieniu, a w przypadku szkody osobowej to 5 milionów euro. Należy również zaznaczyć, że w określonych prawem przypadkach, zakład ubezpieczeń może dochodzić od ubezpieczającego zwrotu wypłaconego osobie trzeciej odszkodowania tzw. regres ubezpieczeniowy m.in. gdy sprawca był w stanie po spożyciu alkoholu, nie miał dokumentów uprawniających do poruszania pojazdem, lub gdy polisa OC wygasła.

Poniżej wymieniamy przypadki zdarzeń komunikacyjnych , w których osoby otrzymują status poszkodowanych, jak również podajemy przykłady z życia wzięte, opisując poszczególne zdarzenia.

A więc odszkodowanie należy się:

 • bezwzględnie każdemu pasażerowi!

  Pan Marian podróżował swoim samochodem jako pasażer, kierowcą był kolega pana Mariana, który stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Panu Marianowi jako poszkodowanemu w tym wypadku należy się odszkodowanie z OC pojazdu, mimo, że sam jest właścicielem tego pojazdu. Koledze, który siedział za kierownicą nie należy się odszkodowanie ponieważ został uznany za sprawcę tego zdarzenia.

 • wszystkim uczestnikom wypadku, oprócz sprawcy zdarzenia,

  Pojazd pana Eugeniusza, który podróżował wraz z dwójką pasażerów, podczas manewru wyprzedzania zderzył się czołowo z samochodem prawidłowo poruszającym się swoim pasem ruchu. W wyniku zdarzenia wszyscy uczestnicy wypadku doznali obrażeń, każdy z nich ma prawo do odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeniowego, gdzie pan Eugeniusz miał polisę OC, za wyjątkiem sprawcy tego zdarzenia – pana Eugeniusza

 • po stracie osoby najbliższej, nie będącej sprawcą wypadku, zadośćuczynienie może zostać przyznane rodzinie, którą możemy definiować używając następujących kryteriów: pokrewieństwo, małżeństwo, przysposobienie, powinowactwo, rodzina zastępcza i pozostawanie we wspólnym gospodarstwie domowym

  Samochodem osobowym poruszały się trzy młode osoby, kierowca na skutek nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Śmierć na miejscu poniosła cała trójka uczestników. Jeden z pasażerów był zaręczony, drugi był żonaty. Zadośćuczynienie w tym przypadku może być przyznane najbliższej rodzinie w tym również narzeczonej jednego ze zmarłych pasażerów jak również teściom drugiego pasażera.

 • sprawcy zdarzenia, który nie ukończył 13 roku życia( art. 426 k.c)

  10 letni chłopiec, bez zachowania należytej ostrożności, chcąc przejść na drugą stronę jezdni, wychodzi wprost pod nadjeżdżający samochód. Pomimo, że jest sprawcą zdarzenia, ma prawo do odszkodowania według artykułu 426 kodeksu cywilnego, który mówi:” Małoletni, który nie ukończył lat trzynastu, nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę.” Chłopiec może otrzymać przyczynienie nawet do 90%, co oznacza, że wypłacona kwota zostanie pomniejszona o 90%

Autor:

Mirosław MańkiewiczSerwis Pozegnaj.pl rozpoczął współpracę z Centrum Obsługi Powypadkowej Codex w zakresie roszczeń o odszkodowania z tytułu: wypadku komunikacyjnego, wypadku w rolnictwie, wypadku przy pracy, błędu w sztuce lekarskiej. Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszam do kontaktu: info@pozegnaj.pl; GSM: +48 601 186 690

O nas