Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Pozegnaj.pl członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego

Pozegnaj.pl członkiem Polskiego Stowarzyszenia Funeralnego

Pięcioosobowy Zarząd naszej organizacji stanowią: Prezes - Tomasz Salski (prezes i współwłaściciel Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych “Klepsydra“ s. j. w Łodzi); Wiceprezes – Danuta Kruk (dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych w Warszawie); Wiceprezes – Jarosław Wydmuch (dyrektor Cmentarza Komunalnego w Częstochowie); Skarbnik - Jan Krzysztof Szczuciński (dyrektor i współwłaściciel Domu Pogrzebowego “Służew“ s. j. w Warszawie); Członek Zarządu Franciszek Maksymiuk ( prezes i współwłaściciel Zakładu Pogrzebowego „HADES” z Białej Podlaskiej.

Pracą Biura PSKACiPP kieruje dyrektor Barbara Zawadzka. Odpowiada za realizację zadań określanych co kwartał przez Zarząd, a także za merytoryczną stronę szkoleń i konferencji oraz kontakt z członkami stowarzyszenia.

Stowarzyszenie organizuje cyklicznie co 2 lata Targi Funeralne MEMENTO im. Wojciecha Krawczyka. Komisarzem targów jest pan Marek Cichewicz. W tym roku odbędą się one po raz piąty, w dniach 19-20 listopada, wspólnie z Czeskimi Targami Pogrzebowymi VENIA 2010, tradycyjnie w budynku EXPO XXI w Warszawie.

Redaktorem naczelnym wydawanego przez naszą organizację dwumiesięcznika MEMENTO jest współpracująca wcześniej z Wojciechem Krawczykiem pani Beata Mróz.

O nas