Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Nowe zasady postępowania ze zmarłymi na koronawirusa

Nowe zasady postępowania ze zmarłymi na koronawirusa

4 kwietnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. Opisane zostały w nim zasady postępowania ze zwłokami ludzkimi zmarłych na COVID-19.

Pierwszą czynnością, jaką należy zrobić jest przeprowadzenie dezynfekcji zwłok płynem odkażającym wirusobójczym. Nie należy:

- myć zwłok (w przypadku nagłej konieczności trzeba jednak zachować szczególną ostrożność),

- ubierać zwłoki do pochówku,

- okazywać zwłoki.

Ciało musi zostać umieszczone w ochronnym, szczelnym worku, w okryciu szpitalnym. W przypadku spopielenia umieszcza się pierwszy worek ze zwłokami w drugim worku. Powierzchnie worków muszą być zdezynfekowane płynem odkażającym wirusobójczym. Niezwłocznie należy umieścić zwłoki w kapsule transportowej w przypadku przekazywania do krematorium, lub trumnie przygotowanej do pochówku na cmentarzu. Oczywiście, zarówno trumna, jak i środek transportu muszą być później odpowiednio zdezynfekowane, a na dnie trumny do pochówku umieszcza się warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Transport zwłok, jeżeli jest to możliwe, prowadzić należy jednym zespołem przewozowym.

Pomieszczenia i przedmioty, z którymi miała styczność osoba zmarła, odkaża się. Czynności mają być wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby zatrudnione w zakładach pogrzebowych. Osoby bezpośrednio zaangażowane w proces dekontaminacji ciała i jego otoczenia oraz przygotowania do przewozu zwłok zmarłego zakażonego wirusem SARS-CoV-2 oraz mające bezpośredni kontakt ze zwłokami są zabezpieczane w środki ochrony indywidualnej:

1) kombinezon albo długi fartuch ochronny i czepek na głowę;

2) jednorazową maskę zakrywającą otwory oddechowe, a do czasu umieszczenia zwłok w ochronnym, szczelnym worku maskę z filtrem co najmniej klasy N95/FFP2;

3) gogle lub przyłbicę ochronną – jednorazową lub poddaną uprzednio procedurze dekontaminacyjnej;

4) jednorazowe rękawice nitrylowe (optymalnie długie).

Dokument ten budzi niepokoje wśród populacji, ponieważ w związku z zaistniałą sytuacją jest rozpowszechniany. Jest on jednak bardzo ważny i potrzebny zwłaszcza branży funeralnej - aby można było godnie i bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

O nas