Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

VAT na Karawany jak przed 1 kwietnia 2014r.

VAT na Karawany jak przed 1 kwietnia 2014r.

W dniu 8 kwietnia 2014 r. nie mogąc pogodzić się z dość nietypowanymi rozwiązaniami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów (Dz. U. z dnia 28 marca 2014r poz. 407) dzielącymi samochody będące pojazdami specjalnymi o przeznaczeniu: pogrzebowy, na te które mają jeden rząd siedzeń i na te które mają więcej niż jeden rząd siedzeń, Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe skierowało pismo do MF wydanie opinii wiążącej że samochody specjalne pogrzebowe, posiadającej więcej niż jeden rząd siedzeń zostały objęte zwolnieniem z prowadzenia ewidencji przebiegu.

W uzasadnieniu pisma napisałem: "Samochód specjalny pogrzebowy potocznie zwany Karawanem już w swych założeniach konstrukcyjnych jest przeznaczony tylko i wyłącznie do specjalistycznej działalności gospodarczej jakim są niewątpliwie usługi pogrzebowe i to bez względu na to czy będzie miała jeden, dwa czy trzy rzędy siedzeń. Tego rodzaju samochodu nie da się wykorzystać do innych zadań jak tylko związane z usługami pogrzebowymi."

"Pojazdy te spełniają rygorystyczne wymagania co do ich konstrukcji i postępowania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007 nr 249 poz. 1866)"

W dniu 14 maja 2014 r z Departamentu Podatku od Towarów i Usług Ministerstwa Finansów otrzymałem projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których nie stosuje się warunku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

W uzasadnieniu projektu czytamy:

"Natomiast w zakresie pojazdów o przeznaczeniu pogrzebowy wyłączeniem z obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu objęte zostałyby pojazdy pogrzebowe, które nie spełniają warunków wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika (Dz. U. poz. 407), czyli pojazdy pogrzebowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń i dopuszczalną masę całkowitą równą bądź mniejszą niż 3 tony."

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 r.

Źródło: Prezes Stowarzyszenia Pogrzebowego Krzysztof Wolicki.

O nas