Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Jak sprowadzić ciało zmarłego do Polski?

Jak sprowadzić ciało zmarłego do Polski?

Według badań statystycznych liczba Polaków mieszkających poza granicami naszej ojczyzny sięga już około 20 mln. W tej kwestii mieścimy się w ścisłej czołówce. Jest to spowodowane oczywiście wieloma czynnikami, ale najczęstszym powodem polskich migracji jest oczywiście poszukiwanie lepszej pracy, perspektyw, lepszego jutra. Wiele rodzin żyje ze sobą na odległość, spotykając się kilka razy w roku. Postępująca technologia daje nam wiele możliwości alternatywnych form kontaktu, jednak nie są one w stanie zastąpić nam bliskości drugiego człowieka. Migracja obok wielu perspektyw i możliwości niesie ze sobą również wiele złożonych problemów, a jednym z nich jest śmierć członka rodziny poza granicami Polski. Pozostawiając na boku szok i żałobę, stajemy przed bardzo trudnym zadaniem, czyli sprowadzeniem zmarłego do kraju, aby móc pochować go na ojczystej ziemi. Jest to procedura żmudna, wymagająca zaangażowania wielu osób. Przyjrzyjmy się jej bliżej.

Pierwszym etapem w całej procedurze jest rzecz jasna powiadomienie rodziny o śmierci ich bliskiego. Ten obowiązek leży po stronie konsula, który za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego lub policji przekazuje wszelkie informacje na temat członka rodziny. Następnie należy złożyć wniosek do starosty powiatu, w którym miałby nastąpić pochówek. Wniosek ten dotyczy wydania zgody na transport ciała zza granicy, a złożyć go może małżonek, dzieci, wnuki, dziadkowie, pradziadkowie, krewni boczni, oraz powinowaci. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku akt zgonu, oraz pisemne potwierdzenie, iż u zmarłego jako przyczynę śmierci nie wskazano żadnej choroby zakaźnej. Jest to bardzo ważne, gdyż w odwrotnym przypadku zezwolenie na transport zwłok nastąpi nie wcześniej niż po upływie 2 lat od zgonu. Jeśli po dostarczeniu wszystkich niezbędnych dokumentacji uzyskana weryfikacja będzie pozytywna, należy ją przekazać do polskiego urzędu konsularnego znajdującego się w państwie, z którego mają być transportowane zwłoki.

W momencie, gdy sprawa ponownie trafia do konsula, ten wydaje zaświadczenie potwierdzające zgodę na przewóz ciała do Polski. Zaświadczenie to jest odpłatne, a jego koszty pokrywa rodzina zmarłego. Samo przewiezienie ciała lub prochów należy do obowiązków firm zajmujących się właśnie przewozem zwłok między granicami państw. Pojazd przeznaczony do takiego transportu musi być trwale oznakowany, posiadać kabinę dla kierowcy odizolowaną od części, w której znajduje się ciało, posiadać zabezpieczenia zapobiegające przesuwaniu się trumny lub pojemnika na zwłoki, a także posiadać specjalnie przeznaczoną do tego typu przewozów podłogę. Wspomniane wymogi nie są konieczne w przypadku transportu prochów, urna może zostać przewieziona dowolnym środkiem transportu. W innym przypadku, po przewiezieniu zwłok na miejsce docelowe, konieczne jest niezwłoczne pochowanie ciała, bez możliwości otwierania trumny.

Jak można łatwo wywnioskować, przewóz ciała z innego państwa do Polski wiąże się z wieloma procedurami, które muszą zostać udokumentowane. Jest to bardzo trudne zadanie dla rodziny pogrążonej w żałobie, dlatego zawsze dobrze jest zorientować się na jaką pomoc możemy liczyć w tym zakresie jeśli chodzi o domy pogrzebowe. Co więcej transport ciała zza granic naszego kraju jest również bardzo kosztowny, o ile kosztów tych nie będzie mógł pokryć ubezpieczyciel. Aby w jak największym stopniu uniknąć dodatkowych zmartwień i problemów, warto jest poszukać firmy, która przejmie nie tylko kwestię samego transportu, ale również wesprze nas w załatwieniu wszystkich formalności.

O nas