Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Drogie Panie...

Drogie Panie...

Kobiéto, królowo, szatanie, aniele,

Motylu, głazie, kwiecie,

Duchu z niebios w ludzkiém ciele

Nie ze świata, a na świecie,

Niepoznana, niepojęta,

Odmienna i jednakowa,

I słaba i nieugięta,

Niewolnica i królowa;

Witam cię gwiazdo, w młodocianém niebie,

Wiłam cię słońcem starości wieczorném,

Księżycem smutku bladym i pokornym —

Nic i wszystko! — witam ciebie!

Józef Ignacy Kraszewski, 1843 r.

Dziękujemy, że jesteście.

O nas