Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Ogrody pamięci

Ogrody pamięci

Do dnia dzisiejszego w Sejmie trwają prace nad ustawą mającą na celu określenie przepisów o cmentarzach i chowaniu zmarłych, która zniesie wymóg uzyskiwania pozwoleń dla transportu samochodowego zwłok i szczątków ludzkich w obrębie RP.

Daje to również możliwość użycia grobów ziemnych na urny, umieszczania prochów w kolumbariach i dodatkowo, co jest całkowitą nowością prawną, ich rozsypywania w "ogrodach pamięci".

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, na każdym większym cmentarzu (powyżej jednego pogrzebu dziennie) winien znajdować się dom przedpogrzebowy z pełną infrastrukturą służącą do przechowywania i kompletnego przygotowania zwłok, wystawień, pożegnań itp.

Temperatura stała poniżej 4°C oznacza, że dom taki winien posiadać chłodnię. Tyczy się to zarówno cmentarzy komunalnych, jak i wyznaniowych.

Jest to zbędne z uwagi na wielość profesjonalnych domów pogrzebowych – twierdzą funerolodzy, dbając o swoje interesy, bo nie jest napisane, że to oni przejmą cmentarny interes.

Tylko z pozoru wymienione problemy nas nie dotyczą, bo przecież każdy z nas kiedyś będzie chował bliską mu osobę i zechce, by kultura pogrzebu była jak najwyższa. Gwarantują ją niezależne i prywatne zakłady pogrzebowe.

O nas