Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

KARTA PROFESJONALISTY – kierunek na wiedzę i doświadczenie

KARTA PROFESJONALISTY – kierunek na wiedzę i doświadczenie

Przy Komisji Europejskiej działa grupa robocza, pracująca nad zasadami wprowadzenia i funkcjonowania w Unii Europejskiej Karty Profesjonalisty (EKP), bazującej na zapisach Dyrektywy 2005/36 o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Członkiem tej grupy jest m.in. CEPI – Europejska Rada Zawodów Rynku Nieruchomości, która zakłada m.in., że karta profesjonalisty:

  • będzie narzędziem identyfikacyjnym, potwierdzającym dobre przygotowanie zawodowe, oparte na odpowiednim poziomie edukacji, doświadczeniu zawodowym i stałym rozwoju zawodowym,
  • będzie wydawana przez kompetentny organ organizacji zawodowych

Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe będąc organizacją nowocześnie zarządzaną pragnącą spełniać wysokie standardy europejskie, stojąc na straży profesjonalizmu, posiadania specjalistycznej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi opracowało i z dniem 1.01.2014 roku jako pierwsze wprowadziło;

Centralny rejestr zarządców i administratorów nieruchomości cmentarnych pod nazwą KARTA PROFESJONALISTY

Chcemy aby KARTA PROFESJONALISTY była tym czym do tej pory była Licencja Zarządcy Nieruchomości – gwarancją rzetelności i profesjonalizmu jej posiadacza.

§ 2 Uchwały Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego z dnia 12.12.2013 r w sprawie powołania Centralnego rejestru mówi: Centralny Rejestr KARTY PROFESJONALISTY w zakresie zarządzania nieruchomościami cmentarnymi prowadzony jest przez Polskie Stowarzyszenie Pogrzebowe, i publikowany na stronie internetowej Stowarzyszenia pod adresem www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl w zakładce KARTA PROFESJONALISTY w układzie alfabetycznym (Nazwisko i imię, imię ojca, nr KARTY PROFESJONALISTY, data wpisu, adres zamieszkania - miejscowość, ulica, województwo)

Wpis do Centralnego Rejestru KARTA PROFESJONALISTY jest uzależniony od spełnienia wymogów formalno-prawnych zawartych w § 4, po spełnieniu których wystawia się zaświadczenie według wzoru zawartego w § 5.

"Kto nie idzie do przodu, ten się cofa." - Johann Wolfgang von Goethe.

Ta oto, maksyma przyświecała mam tworząc § 10 "Zarządca nieruchomości cmentarnych zobowiązany jest do doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w seminariach, szkoleniach lub kursach specjalistycznych".

Zapraszam do udziału i występowania o przyznanie KARTY PROFESJONALISTY.

Krzysztof Wolicki

Dyrektor Zarządzający PSP

www.polskiestowarzyszeniepogrzebowe.pl

O nas