Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Renta rodzinna również dla wdowy

Renta rodzinna również dla wdowy

W artykule odnosimy się do przykładu pani Krystyny, której zmarł mąż, gdy ona skończyła 50 lat. W dniu śmierci męża kobieta miała prawa do alimentów od niego.

By uzyskać rentę rodzinną, musi spełnić jeden z pięciu warunków:

    - mieć ustalone prawo lub spełniać warunki wymagane do ustalenia emerytury na dotychczasowych albo nowych zasadach,

    - mieć ustalone prawo lub spełniać warunki wymagane do ustalenia emerytury pomostowej,

    - mieć ustalone prawo lub spełniać warunki wymagane do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy,

    - pobierać zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne,

    - pobierać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W każdym przypadku przyjmuje się, że zmarły spełniał warunki do uzyskania renty z racji całkowitej niezdolności do pracy. O rentę mogą się ubiegać dzieci, wnuki i rodzeństwo, wdowa i wdowiec oraz rodzice.

Wdowie renta przysługuje m.in. wtedy, gdy w chwili śmierci męża ukończyła 50 lat lub była niezdolna do pracy. Małżonka rozwiedziona oraz wdowa, która w chwili śmierci męża nie pozostawała z nim we wspólności małżeńskiej, również ma prawo do takiej renty, ale dodatkowym warunkiem (poza dwoma powyższymi) jest posiadanie prawa do alimentów ze strony zmarłego ustalonego wyrokiem sądu lub ugodą sądową.

Dla przykładu pani Zofia, której były mąż zmarł, gdy ta miała 49 lat i była zdolna do pracy, nie otrzymała renty. Prawo do niej nabyła z chwilą osiągnięcia 50 lat.

Okresową rentę rodzinną (na rok) ZUS może przyznać wdowie, która nie spełnia żadnego warunku wymaganego do przyznania renty rodzinnej, a nie ma niezbędnych źródeł utrzymania.

Źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1037883,title,Renta-rodzinna-rowniez-dla-wdowy-czy-rozwodki,wid,16296636,wiadomosc.html

O nas