Potrzebujesz pomocy? +48 601 186 690

Szukaj firmy

Pogrzeb tradycyjny, kremacja, balsamacja

W Polsce najpopularniejszą formą pożegnania bliskiej osoby jest pogrzeb tradycyjny ziemny. Jednak coraz popularniejsze stają się inne metody takie jak balsamowanie szczególnie popularna w USA oraz kremacja. Czym one tak naprawdę są?

Kremacja

Kremacja to proces spopielania zwłok zmarłych. Dokonywana ona jest z zachowaniem wszelkich norm etycznych. Kościół katolicki nie zabrania dokonywania tej formy (kanon 1176 par. 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.) jednak ostatnimi czasy można było zauważyć dyskusję na ten temat ze strony władz kościoła.

Spopielenia dokonuje się w specjalnie do tego celu przystosowanych piecach krematoryjnych w temperaturze sięgającej 1000 stopni Celsjusza. Po spaleniu prochy są rozdrabniane w specjalnym urządzeniu, po czym umieszczane są w urnie.

By dokonać kremacji zmarłego, w kancelarii cmentarza należy złożyć: skrócony odpis aktu zgonu, kserokopię karty zgonu, zlecenie spopielenia, a w przypadku kremowania szczątków - zaświadczenie o ich pochodzeniu.

Koszt całego procesu wacha się w granicach od 600 do 800 zł. w zależności od miasta, gdzie dokonywana jest kremacja.

W procesie kremacji ważnym elementem jest trumna w jakiej przywozimy zmarłego. Krematoria stawiają wymogi odnośnie maksymalnych wymiarów trumny, trumna ta musi być drewniana, nielakierowana i pozbawiona wszelkich ozdób oraz okuć. Ostatnimi czasy na runku pojawiła się nowość w dziedzinie trumien przeznaczonych do kremacji. Są to trumny w przybliżeniu tekturowe. Są one stworzone z wytrzymałego materiału, który jednocześnie nie pozostawia dużej ilości popiołu, a ich cena jest zdecydowanie niższa od tradycyjnych trumien drewnianych. Rodzina musi również dostarczyć urnę z nazwiskiem oraz datą śmierci osoby spopielonej.

Są pewne uwarunkowanie, które uniemożliwiają dokonanie kremacji. Jednym z nich jest fakt iż osoba, którą poddajemy kremacji posiada wszczepiony rozrusznik serca, którego nie wyjęto w szpitalu. W trumnie nie mogą znajdować się akumulatory, baterie, przedmioty plastikowe, metalowe lub szklane.

Po zakończeniu kremacji otrzymujemy od zakładu obsługującego protokół spopielenia zwłok.

Podczas kremacji istnieje możliwość obecności rodziny. W takiej sytuacji po wcześniejszym pożegnaniu zmarłego trumna wsuwana jest do pieca. Rodzina ma możliwość obserwowania kremacji przez szybę, bądź na ekranie telewizora.

Jak już powiedziane było wcześniej kościół katolicki nie sprzeciwia się kremacji, podobnie kościół protestancki. Żydzi i prawosławni wykluczają możliwość kremacji. W tych wyznaniach możliwe jest jedynie chowanie ciał zmarłych w grobach.

Balsamowanie

Przy tradycyjnym pochówku przygotowanie zmarłego do pogrzebu sprowadza się do ubrania go, wykonania makijażu i ułożenia go w trumnie. Jeżeli jednak ciało ma zostać wystawione na widok publiczny ciało poddawane jest procesowo balsamowania.

Zapobiega ono rozkładowi zwłok. Polega na płukaniu naczyń krwionośnych przy użyciu specjalnych środków chemicznych. Balsamowanie ciał to zwyczaj niezwykle popularny w Stanach Zjednoczonych (ok. 90 proc. zmarłych).

Balsamowanie jest koniecznością w przypadku transportu zwłok. Często wymagają tego służby lotniskowe. Przydaje się też w sytuacjach, gdy zmarły jest ofiarą wypadku drogowego, a jego ciało uległo uszkodzeniu. Wówczas, na życzenie rodziny, można również wykonać zabiegu rekonstrukcji ciała. Ceny się w granicach od 300 do 1000 zł.

O nas